Угода про умови використання інформаційних ресурсів Інтернет – сайту Ювелірного дому «Каштан».

Загальні положення

Дана угода регламентує використання інформаційних ресурсів в мережі Інтернет – сайту Ювелірного дому «Каштан» https://kashtanbc.com.ua (далі – Угода) і визначає:

 1. Правила використання відвідувачами, користувачами та замовниками (далі – Клієнти) мережі Інтернет сайту Ювелірного дому «Каштан» (далі – Сайт) визначають наступні умови:
  • 1.1. Умови замовлення продукції на Сайті (далі - Товарів).
  • 1.2. Умови використання персональних даних, а також права Клієнтів Сайту, який надав їх.
 2. Власником Сайту є Фізична особа - підприємець Музальов Олег Олександрович. Фактичне місцезнаходження магазину (поштова адреса): 09107, Україна, Київська обл.., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 18/1 (далі - Власник).
 3. Використання Сайту Клієнтом означає, що Клієнт приймає та зобов'язується дотримуватися всіх нижчезазначених умов цієї Угоди.
 4. Ця Угода, Сайт та інформація на ньому повністю або частково можуть бути змінені Власником у будь-який час без будь-якого спеціального сповіщення Клієнта. Нова редакція Угоди, вміст Сайту набувають чинності з моменту опублікування й внесення змін.

Правила користування Сайтом

 1. Сайт містить об'єкти інтелектуальної власності (об'єкти авторського права, знаки для товарів й послуг): логотип, графічні зображення, технічні/художні фотографії, які не мають використовуватись більше ніде без згоди Власника. Виключні права на використання вмісту Сайту (самі вихідні дані, систематизація та перетворення даних, право на підбір та розташування, що містяться на Сайті), крім випадків, окремо зазначених у вмісті опублікованих на Сайті матеріалів, належать Власнику.
 2. Клієнту Сайту, якому не виповнилося 18 років, необхідно отримати згоду батьків або інших законних представників на оформлення замовлення продукції на Сайті (далі - Товар). Якщо батьки або інші законні представники Клієнта Сайту не згодні з будь-якою умовою цієї Угоди, Клієнт якому не виповнилося 18 років зобов'язаний відмовитися від користування Сайтом.
 3. Будь-яке поширення, опублікування або інше використання матеріалів Сайту не допускається без посилання на Власника (п. 1).
 4. У разі порушення пунктів 1, 2 і 3 цього розділу Угоди, Клієнт несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
 5. Клієнт зобов'язується використовувати Сайт тільки у законних цілях.
 6. Клієнт зобов'язується не розміщувати на Сайті матеріали наступного характеру:
  • 6.1. Що порушують законодавство України, що містять погрози й образи, що порушують публічний порядок, що мають характер непристойності.
  • 6.2. Що порушують так чи інакше честь, гідність, права та інтереси, що охороняються законом, інших осіб.
  • 6.3. Сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розв’язання ворожнечі або заклики до насильства, а також інші матеріали, що будь – яким чином порушують положення законодавства України.
 7. Власник не несе відповідальність за особисту думку, розміщену Клієнтом на Сайті, в тому числі в тексті відгуків про продукцію Сайту.
 8. Клієнт зобов'язується:
  • 8.1. Не використовувати Сайт для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг, які не відносяться до даного Сайту.
  • 8.2. Не завантажувати і/або не розміщувати на Сайті будь-які матеріали, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність (авторським правом, законодавством про товарні знаки) та інші матеріали, що охороняються законодавством, без отримання письмової згоди Власника.
  • 8.3. <Не розміщувати інформаційні матеріали Сайту у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках без попередньої письмової згоди Власника./li>
  • 8.4. Не розміщувати інформаційні матеріали Сайту в будь-яких пошукових системах, базах даних або будь-яких інших електронних виданнях та збірниках (також в мережі Інтернет).
 9. Клієнт погоджується з тим, що він несе одноосібну та повну відповідальність за порушення умов даної Угоди. Користувач зобов'язується відшкодувати будь-які збитки, що виникають внаслідок таких порушень.
 10. Власник має повне право видалити інформацію, розміщену на Сайті з порушенням вимог цієї Угоди.
 11. Власник має повне право заблокувати дії Клієнта, якщо на його думку вони порушують вимоги цієї Угоди без пояснення причин такого блокування.
 12. З моменту порушення Клієнтом вимог цієї Угоди, всі замовлення на Товар вважаються скасованими.
 13. Клієнт, який використовує інформаційні ресурси Сайту, є таким, що ознайомився й приймає умови цієї Угоди.

Умови замовлення Товарів на Сайті

 1. Замовляючи Товар на Сайті, Клієнт погоджується з умовами даної угоди.
 2. При оформленні замовлення на Товар, Клієнт повністю погоджується з нижченаведеними умовами.
 3. Дата оформлення замовлення Клієнтом є датою заповнення ним електронної форми замовлення на Товар.
 4. Для оформлення замовлення Клієнту необхідно:
  • 4.1. Відкрити посилання Сайту під найменуванням https://kashtanbc.com.ua
  • 4.2. Клієнт самостійно, на власний розсуд, з переліку Товарів, відображених в каталогах Сайту, шляхом натискання на відповідні посилання, вибирає Товар, який необхідно замовити.
  • 4.3. Замовлення формується з усіх одиниць Товару, які вибрав Клієнт.
  • 4.4. Замовлення Товару складається з: артикулу виробу, моделі виробі, найменування виробу, найменування сплаву металу, маси виробу, розміру виробу, назви каменю, кольору каменів виробу, ціни, форми оплати, інформації про користувача (ім'я, прізвище, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти), адреси доставки ювелірного виробу, способу оплати. Вся зазначена інформація заповнюється Клієнтом відповідних формах «Оформлення замовлення» на Сайті за посиланням https://kashtanbc.com.ua/simplecheckout.
 5. Факт оформлення замовлення свідчить про те, що Клієнт повністю ознайомився з Товаром, який входить в його замовлення, всіма якісними характеристиками, порядком оформлення замовлення, формою доставки ти оплати.
 6. Беручи замовлення на Товар, Власник зобов'язується протягом 24-х годин з моменту отримання замовлення на Товар, сповістити Клієнта про наявність Товару, пояснити всі умови отримання та оплати замовлення, надати повну інформаційну підтримку Клієнтові.
 7. Підтвердженням отримання замовлення Власником є E-mail-повідомлення, яке одночасно отримує Власник й Клієнт Сайту.
 8. Після отримання підтвердження про одержання замовлення, представник Власника зв'язується з Користувачем (телефоном, у мессенджері чи за допомогою електронної пошти) з метою уточнення характеристик замовленого Товару, а саме: артикул виробу, найменування виробу, найменування металу, маси виробу, розміру виробу, найменування каменю, кольору каменю, ціни виробу, форми оплати, та доставки Товару Клієнтові. За результатами уточненої інформації про замовлення, представник Власника підтверджує або скасовує оформлення Товару й повідомляє дату отримання його Клієнтом.
 9. В день оформлення замовлення, або в будь-який інший зручних для Клієнта день, йому слід здійснити оплату Товару, та повідомити про це представників Власника Сайту, вказавши номер квитанції, та дату й час здійснення операції.
 10. Замовлення на Товар вважається скасованим в разі несплати Клієнтом замовлення протягом 3-5 днів без поставлення до відома представників Власника.
 11. У разі, якщо Клієнт виявить, що дані, вказані ним при оформленні замовлення на Товар, містять помилку, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це представників Власника не менше ніж за добу з дати отримання Товару.
 12. Клієнт має право скасувати замовлення Товару до моменту підтвердження, уточнення замовлення з представником Власника або здійснення оплати.
 13. Клієнт зобов'язується оплатити повну вартість замовлення Товару при його придбанні на Сайті.
 14. Вибір форми оплати здійснюється або при заповненні електронної форми замовлення, або при підтвердженні даних з представниками Власника.
 15. У разі виникнення обставин непереборної сили, Власник й Клієнт звільняються від відповідальності за невиконання умов цієї Угоди. Під обставинами непереборної сили маються на увазі події, які мають надзвичайний, незворотний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цієї Угоди, настання яких не могло бути передбачено. Посилаючись на дію обставин непереборної сили, Власник або Клієнт повинен протягом доби в письмовому вигляді або за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
 16. Будь-які спірні питання, що виникають з умовами цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, справа передається на розгляд суду відповідно до законодавства України.